Tag: Arbo & Veiligeid

Wet poortwachter: HRM-proces voor ziekteverzuim

Wet poortwachter: HRM-proces voor ziekteverzuim gratis downloaden

Het proces voor ziekteverzuim is een van de meest gebruikte HRM-processen in organisaties. De Wet Poortwachter schrijft bepaalde rechten en plichten voor, die gelden voor de werkgever en de zieke werknemer. Je leest in deze stap-voor-stap procesbeschrijving voor ziek- en herstelmelden precies wie, wat op welk moment moet doen.

Lees verder ›Download nu