Fusies en Overnames in kaart gebracht

Fusies en overnames is de rubriek op Managementbase waar alle content te vinden is rond het aankopen en/of verkopen van een bedrijf. Fusies en overnames zijn aan de orde van elke dag en passen bij elke tijd. Ook in crisistijd zijn fusies en overnames aan de orde van de dag.

Bedrijf verkopen: 4 tips

Bedrijf verkopen: 4 tips

Het verkooptraject van een onderneming is een uitgebreid proces, waar veel bij komt kijken. Als u als verkoper goed voorbereid bent, weet u welke hobbels en kuilen u kunt verwachten. Het is essentieel om potentiële verkopers direct in het begin van het verkooptraject zo goed mogelijk te informeren. Met deze 4 tips wordt de verkoop van uw bedrijf een succes.   Lees verder ›

Download nu

Management buy-out “3 deals in 1”

Management buy-out “3 deals in 1”

Voor een succesvolle management buy-out is het uiteraard belangrijk om niet teveel voor de onderneming te betalen en gunstige voorwaarden te bedingen bij de verkoper. Om de management buy-out echter te optimaliseren is het daarnaast van belang om een goede regeling te treffen met de betrokken investeerder en een passende bancaire financiering aan te trekken. Lees meer over de drie deals in management buy-out in de whitepaper.  Lees verder ›

Download nu

10 mythes rondom management buy-out ontkracht

10 mythes rondom management buy-out ontkracht

Management buy-outs worden relatief gezien nog maar weinig gerealiseerd. Koestert u de wens om eigenaar te worden van het bedrijf waar u al jaren een prominente positie inneemt? Dan is het goed om een management buy-out te overwegen! Deze whitepaper gaat in op de tien belangrijkste vooroordelen met betrekking tot een management buy-out.  Lees verder ›

Download nu

10 tips voor een succesvol verkoopproces

10 tips voor een succesvol verkoopproces

Het verkopen van een bedrijf is geen standaard proces. Ondernemingen zijn doorlopend aan veranderingen onderhevig waardoor ieder verkoopproces uniek is. Toch zijn er uit de praktijk wel een aantal succesfactoren te onderscheiden die voor alle verkopen gelden. Wordt met de tips uit deze whitepaper rekening gehouden dan kunnen problemen voorkomen worden en neemt de kans op een transactie toe.  Lees verder ›

Download nu

Stappenplannen: Reactieve- en pro-actieve management buy-out

Stappenplannen: Reactieve- en pro-actieve management buy-out

Afhankelijk van wie leidend is in het proces, het management of de huidige eigenaar van de onderneming, onderscheiden we de reactieve en de pro-actieve management buy-out. Om een indruk te krijgen hoe dergelijke overnameprocessen verlopen is het goed om de belangrijkste stappen te kennen. Lees verder voor het downloaden van een stappenplan van een reactieve- of proactieve management buy-out.  Lees verder ›

Download nu

Stappenplannen "Onderneming verkopen"

Stappenplannen "Onderneming verkopen"

Het verkopen van een onderneming is een intensief proces dat al snel 6 tot 9 maanden in beslag kan nemen. Een goede start en een juiste timing zijn hierbij van groot belang. Lees verder in het stappenplan “Besluit tot verkopen”. In het verkoopproces zelf zijn een aantal belangrijke fasen te onderscheiden. Download hiervoor het stappenplan ”Onderneming verkopen”.  Lees verder ›

Download nu