Collaboration Software voor managers

Collaboration software is er op gericht om met een groep werknemers een gezamenlijk resultaat te bereiken. Dit kan een site zijn waar mensen gegevens en informatie delen. Collaboration Software kan ook zijn voor een brainstormsessie of een gezamenlijke kalender. Het hoofddoel van Collaboration Software is het delen van kennis en het ondersteunen van samenwerkingsprocessen.

SharePoint van A tot Z

SharePoint van A tot Z

Hoe kunnen organisatieprocessen het meest succesvol vertaald worden in SharePoint en hoe kan het platform de dagelijkse werkzaamheden zo optimaal mogelijk ondersteunen? Adviseren, begeleiden en het voorbereiden van de SharePoint implementaties in de organisatie. Kortom een ondersteuning van A tot Z bij het gehele SharePoint proces. Lees meer over de mogelijkheden en download één of meerdere van de onderstaande factsheet.   Lees verder ›

Download nu